Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

AKTUALNOŚCI:

APEL O POMOC POGORZELCOM

Utworzono dnia 14.08.2017

Realizacja Programu "Rodzina 500Plus"

Utworzono dnia 14.08.2017


 

Zawiadomienie o wyborze oferty- dożywianie w szkołach 2017/2018

Utworzono dnia 09.08.2017

Znalezione obrazy dla zapytania dożywianieZawiadomienie o wyborze

najkorzystniejszej ofert cenowej dotyczącej

dożywiania dzieci

w Publicznym Gimnazjum w Świątkach

oraz dzieci w Szkole Podstawowej

w Świątkach

w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,

poniżej link :

 http://gops.swiatki.pl/bip/upload/files/391502266290-1.pdf

Zapytanie ofertowe na transport żywności

Utworzono dnia 09.08.2017

Podobny obraz

 

 

 

Zapytanie ofertowe na przewóz artykułów żywnościowtych i załadunek

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) - Podprogram 2017

więcej informacji pod linkiem:

 

http://gops.swiatki.pl/bip/upload/files/211502263168-1.pdf

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe na transport żywności

Informacja - wnioski o dożywianie dzieci

Utworzono dnia 04.07.2017

Dożywianie 2017/2018- Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 04.07.2017

Znalezione obrazy dla zapytania posiłki obrazekKierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świątkach

ogłasza zapytanie ofertowe o cenę dostaw i usługi dot. przygotowywania i dowożenia posiłków: dot. dożywiania dzieci w Publicznym Gimnazjum w Świątkach oraz dzieci w Szkole Podstawowej w Światkach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania :Pomoc państwa w zakresie dozywiania"na lata 2014-2020.

Poniżej link do pobrania:

http://gops.swiatki.pl/bip/upload/files/191499159172-1.pdf

UWAGA ! OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 18.05.2017

Deklaracje i Oświadczenia należy odbierać i składać osobiście
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach
w godzinach pracy Ośrodka

u Starszego Pracownika Socjalnego - Pani Jadwigi Misiewicz
(pokój nr 1)

tel. 89 526 00 87

kom. 533 302 960

Fundacja Fundusz ziemi olsztyńskiej

Utworzono dnia 16.05.2017

http://gops.swiatki.pl/pliki/obraz/fundusz-ziemi-olsztynskiej-sowa-260x300-1463400625.jpgZarząd Fundacji ustalił datę składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2017/2018.
Dokumenty będzie można składać w terminie od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku.
W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.


Wnioski:
Wzory wniosków do druku są dostępne na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i facebooku Fundacji - https://www.facebook.com/fundacjafzo
Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.


Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 25-go roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:
- osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00,
- są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
- spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej ( zgodnie z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi - 634 zł, a dla osoby w rodzinie - 514 zł ).


KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK SZKOLNY - AKADEMICKI 2017/2018
na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 1028 zł netto
osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie przekracza kwoty) – 1268 zł netto


Kompletność wniosku:
Można starać się o stypendium naukowo–socjalne, sportowo-socjalne lub artystyczno-socjalne.
Wniosek składa się z 3 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami (zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zasiłki, zaświadczenie o ilości ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu). Zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj - lipiec 2017 roku.
Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 2).
Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 3 wniosku).
Średnia ocen udokumentowana kopią świadectwa lub indeksu - potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu). Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, wszelkie dokumenty, można potwierdzić „za zgodność” w siedzibie Fundacji okazując oryginał.


Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska (tel. 89 521 05 69).
Informacje dotyczące dni i godzin przyjmowania interesantów poza okresem składania wniosków stypendialnych zamieszczone na profilu internetowym Fundacji (facebooku)- https://www.facebook.com/fundacjafzo?ref=bookmarks

Opracowała:
Joanna Rogowska – koordynator Fundacji

 

czytaj dalej na temat: Fundacja Fundusz ziemi olsztyńskiej

"Witamy w domu"

Utworzono dnia 10.05.2017

W związku z realizacją projektów w DPS i POW w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

Poniżej link do elektronicznej wersji publikacji „Witamy w domu”.
 
Publikację można również pobrać bezpośrednio ze strony internetowej

www.zdrowie.gov.pl:
http://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_856/text_images/MZ_album_www.pdf

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 20

W poprzednim tygodniu: 375

W tym miesiącu: 878

W poprzednim miesiącu: 648

Wszystkich: 27367